ముగించు

సర్వశిక్ష అభియాన్, కడప – వైయస్ఆర్ జిల్లాలోని కెజిబివి జూనియర్ కాలేజీలలో పార్ట్ టైమ్ పిజిటిల నియామకం

సర్వశిక్ష అభియాన్, కడప – వైయస్ఆర్ జిల్లాలోని కెజిబివి జూనియర్ కాలేజీలలో పార్ట్ టైమ్ పిజిటిల నియామకం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సర్వశిక్ష అభియాన్, కడప – వైయస్ఆర్ జిల్లాలోని కెజిబివి జూనియర్ కాలేజీలలో పార్ట్ టైమ్ పిజిటిల నియామకం 13/06/2019 31/08/2019 చూడు (682 KB) PGT_Guidelines_Telugu (179 KB) Untitled attachment 00004 (435 KB)