ముగించు

వైఎస్ఆర్ జిల్లా వల్లూరు మండలాల్లో కడప & ఆదినిమ్మాయపల్లిలో స్నాక్ బార్, వాష్ రూమ్‌లు, పార్కింగ్‌తో కూడిన టూరిస్ట్ ఎమినిటీస్ కాంప్లెక్స్ నిర్వహణ & నిర్వహణ కోసం టెండర్ నోటిఫికేషన్

వైఎస్ఆర్ జిల్లా వల్లూరు మండలాల్లో కడప & ఆదినిమ్మాయపల్లిలో స్నాక్ బార్, వాష్ రూమ్‌లు, పార్కింగ్‌తో కూడిన టూరిస్ట్ ఎమినిటీస్ కాంప్లెక్స్ నిర్వహణ & నిర్వహణ కోసం టెండర్ నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వైఎస్ఆర్ జిల్లా వల్లూరు మండలాల్లో కడప & ఆదినిమ్మాయపల్లిలో స్నాక్ బార్, వాష్ రూమ్‌లు, పార్కింగ్‌తో కూడిన టూరిస్ట్ ఎమినిటీస్ కాంప్లెక్స్ నిర్వహణ & నిర్వహణ కోసం టెండర్ నోటిఫికేషన్ 12/02/2024 15/02/2024 చూడు (495 KB)