ముగించు

వన్ స్టాప్ సెంటర్ (సఖి) కోసం పోస్టుల నియామకానికి అభ్యర్థుల అర్హత జాబితా

వన్ స్టాప్ సెంటర్ (సఖి) కోసం పోస్టుల నియామకానికి అభ్యర్థుల అర్హత జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వన్ స్టాప్ సెంటర్ (సఖి) కోసం పోస్టుల నియామకానికి అభ్యర్థుల అర్హత జాబితా 17/06/2021 30/06/2021 చూడు (312 KB) para medical person (321 KB) security guard (313 KB)