ముగించు

ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్‌మెంట్, ఫార్మసిస్ట్ Gr. II మొదలైనవి, పారామెడికల్ నోటిఫికేషన్ నెం. 5879/GGH/KDP/2021 తేదీ 28.11.2021 – GGH, కడప

ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్‌మెంట్, ఫార్మసిస్ట్ Gr. II మొదలైనవి, పారామెడికల్ నోటిఫికేషన్ నెం. 5879/GGH/KDP/2021 తేదీ 28.11.2021 – GGH, కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్‌మెంట్, ఫార్మసిస్ట్ Gr. II మొదలైనవి, పారామెడికల్ నోటిఫికేషన్ నెం. 5879/GGH/KDP/2021 తేదీ 28.11.2021 – GGH, కడప 01/12/2021 15/12/2021 చూడు (314 KB) ప్రకటన (2 MB) Application Form (1 MB)