ముగించు

యై ఎస్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లోని థర్మల్ పేపర్ రోల్స్ యొక్క షార్ట్ టెండర్ నోటీసు

యై ఎస్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లోని థర్మల్ పేపర్ రోల్స్ యొక్క షార్ట్ టెండర్ నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
యై ఎస్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లోని థర్మల్ పేపర్ రోల్స్ యొక్క షార్ట్ టెండర్ నోటీసు 23/01/2021 25/01/2021 చూడు (98 KB)