ముగించు

మైక్రోబయోలాజీ డిపార్ట్మెంట్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై టెక్నికల్ ఆఫీసర్ / లాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్ట్ కోసం నోటిఫికేషన్. ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ (రిమ్స్), కదపా

మైక్రోబయోలాజీ డిపార్ట్మెంట్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై టెక్నికల్ ఆఫీసర్ / లాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్ట్ కోసం నోటిఫికేషన్. ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ (రిమ్స్), కదపా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
మైక్రోబయోలాజీ డిపార్ట్మెంట్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై టెక్నికల్ ఆఫీసర్ / లాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్ట్ కోసం నోటిఫికేషన్. ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ (రిమ్స్), కదపా 04/07/2020 08/07/2020 చూడు (871 KB) APPLICATION (316 KB)