ముగించు

ప్రెస్ నోట్‌తోఫైనల్ మెరిట్ జాబితా, ఎంపిక జాబితా మరియు పిఎమ్‌ఒఎ పరిగణించని జాబితాతో పాటు నోటిఫికేషన్ నంబర్ 08/2020, డిఎం అండ్ హెచ్‌ఓ, కడప

ప్రెస్ నోట్‌తోఫైనల్ మెరిట్ జాబితా, ఎంపిక జాబితా మరియు పిఎమ్‌ఒఎ పరిగణించని జాబితాతో పాటు నోటిఫికేషన్ నంబర్ 08/2020, డిఎం అండ్ హెచ్‌ఓ, కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ప్రెస్ నోట్‌తోఫైనల్ మెరిట్ జాబితా, ఎంపిక జాబితా మరియు పిఎమ్‌ఒఎ పరిగణించని జాబితాతో పాటు నోటిఫికేషన్ నంబర్ 08/2020, డిఎం అండ్ హెచ్‌ఓ, కడప 19/01/2021 20/01/2021 చూడు (381 KB) Final Merit List of PMOA (1 MB) Selection List of PMOA (1 MB) Not Considered List of PMOA (1 MB)