ముగించు

ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, కడప – డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న టాప్ 100 మెరిట్ అభ్యర్థుల జాబితా

ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, కడప – డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న టాప్ 100 మెరిట్ అభ్యర్థుల జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, కడప – డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న టాప్ 100 మెరిట్ అభ్యర్థుల జాబితా 29/07/2020 30/07/2020 చూడు (166 KB) Merit List of DEO (3 MB)