ముగించు

ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఆల్కహాల్ మరియు డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్ కోసం నియామకాలు

ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఆల్కహాల్ మరియు డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్ కోసం నియామకాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఆల్కహాల్ మరియు డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్ కోసం నియామకాలు
1)డాక్టర్ / సైకియాట్రిస్ట్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
2)ANM తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
3)DEO తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
4) Ward boy తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
27/05/2020 30/06/2020 చూడు (149 KB) ANM PROVISIONAL MERIT LIST (840 KB) DEO PROVISIONAL MERIT LIST (513 KB) WARD BOY PROVISIONAL MERIT LIST (409 KB)