ముగించు

పిల్లల ఛాంపియన్స్ అవార్డులు – నామినేషన్ల సమర్పణ కోసం అర్హత ప్రమాణాలు & దరఖాస్తు చేయు విధానం

పిల్లల ఛాంపియన్స్ అవార్డులు – నామినేషన్ల సమర్పణ కోసం అర్హత ప్రమాణాలు & దరఖాస్తు చేయు విధానం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
పిల్లల ఛాంపియన్స్ అవార్డులు – నామినేషన్ల సమర్పణ కోసం అర్హత ప్రమాణాలు & దరఖాస్తు చేయు విధానం 13/06/2022 16/06/2022 చూడు (417 KB) Childrens Chamion Awards (2 MB)