ముగించు

పిపిఇ కిట్లు, ఎగ్జామినేషన్ గ్లోవ్స్ మరియు ఫేస్ షీల్డ్స్ సేకరణ కోసం షార్ట్ ఓపెన్ టెండర్ నోటీసు – జి.పి. ఎన్నికలు 2021

పిపిఇ కిట్లు, ఎగ్జామినేషన్ గ్లోవ్స్ మరియు ఫేస్ షీల్డ్స్ సేకరణ కోసం షార్ట్ ఓపెన్ టెండర్ నోటీసు – జి.పి. ఎన్నికలు 2021
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
పిపిఇ కిట్లు, ఎగ్జామినేషన్ గ్లోవ్స్ మరియు ఫేస్ షీల్డ్స్ సేకరణ కోసం షార్ట్ ఓపెన్ టెండర్ నోటీసు – జి.పి. ఎన్నికలు 2021 03/02/2021 04/02/2021 చూడు (114 KB) Tender Applm (2 MB)