ముగించు

పర్యాటకం – YSR జిల్లా – గండికోట లోగో & ట్యాగ్‌లైన్ పోటీ – మార్గదర్శకాలు

పర్యాటకం – YSR జిల్లా – గండికోట లోగో & ట్యాగ్‌లైన్ పోటీ – మార్గదర్శకాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
పర్యాటకం – YSR జిల్లా – గండికోట లోగో & ట్యాగ్‌లైన్ పోటీ – మార్గదర్శకాలు 24/11/2023 04/12/2023 చూడు (557 KB) Guidelines for LOGO and TAGLINE competition (1 MB)