ముగించు

నోటిఫికేషన్ నెం. 05/2021 ప్రకారం ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II మరియు మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల కోసం ఎంపిక జాబితా – DMHO, కడప

నోటిఫికేషన్ నెం. 05/2021 ప్రకారం ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II మరియు మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల కోసం ఎంపిక జాబితా – DMHO, కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
నోటిఫికేషన్ నెం. 05/2021 ప్రకారం ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II మరియు మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల కోసం ఎంపిక జాబితా – DMHO, కడప 23/11/2021 30/11/2021 చూడు (557 KB)