ముగించు

తుది మెరిట్ జాబితా మరియు పరిగణించబడని జాబితా, శానిటరీ అటెండర్ పోస్టు కోసం షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థుల జాబితా

తుది మెరిట్ జాబితా మరియు పరిగణించబడని జాబితా, శానిటరీ అటెండర్ పోస్టు కోసం షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థుల జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
తుది మెరిట్ జాబితా మరియు పరిగణించబడని జాబితా, శానిటరీ అటెండర్ పోస్టు కోసం షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థుల జాబితా 14/06/2022 17/06/2022 చూడు (276 KB) Not Considered List – Sanitary Attender (302 KB) Shortlisted List 1-4 – Sanitary Attender (278 KB)