ముగించు

తుది మెరిట్ జాబితా కడప ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌లోని ఆల్కహాల్ & డ్రగ్ డెడ్డిక్షన్ సెంటర్‌లో పనిచేయడానికి డిఇఓ పోస్టు కోసం

తుది మెరిట్ జాబితా కడప ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌లోని ఆల్కహాల్ & డ్రగ్ డెడ్డిక్షన్ సెంటర్‌లో పనిచేయడానికి డిఇఓ పోస్టు కోసం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
తుది మెరిట్ జాబితా కడప ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌లోని ఆల్కహాల్ & డ్రగ్ డెడ్డిక్షన్ సెంటర్‌లో పనిచేయడానికి డిఇఓ పోస్టు కోసం 02/06/2020 30/06/2020 చూడు (424 KB)