ముగించు

జిఎంసి, కడప – విఆర్‌డిఎల్, కడపలోని జిఎంసి వద్ద ట్రూనాట్ ల్యాబ్స్‌లో పనిచేయడానికి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

జిఎంసి, కడప – విఆర్‌డిఎల్, కడపలోని జిఎంసి వద్ద ట్రూనాట్ ల్యాబ్స్‌లో పనిచేయడానికి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిఎంసి, కడప – విఆర్‌డిఎల్, కడపలోని జిఎంసి వద్ద ట్రూనాట్ ల్యాబ్స్‌లో పనిచేయడానికి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా 31/07/2020 08/08/2020 చూడు (530 KB)