ముగించు

గ్రేడ్ -1 గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల తాత్కాలిక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటర్-సే సీనియారిటీ జాబితా

గ్రేడ్ -1 గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల తాత్కాలిక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటర్-సే సీనియారిటీ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గ్రేడ్ -1 గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల తాత్కాలిక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటర్-సే సీనియారిటీ జాబితా 22/07/2021 15/08/2021 చూడు (4 MB)