ముగించు

గ్రామ / వార్డ్ సచివలయం పోస్టుల నియామకం – GO MS No. 74 YAT & C (క్రీడలు) ప్రకారం తాత్కాలిక ప్రాధాన్యత జాబితాలు

గ్రామ / వార్డ్ సచివలయం పోస్టుల నియామకం – GO MS No. 74 YAT & C (క్రీడలు) ప్రకారం తాత్కాలిక ప్రాధాన్యత జాబితాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గ్రామ / వార్డ్ సచివలయం పోస్టుల నియామకం – GO MS No. 74 YAT & C (క్రీడలు) ప్రకారం తాత్కాలిక ప్రాధాన్యత జాబితాలు 18/01/2021 23/01/2021 చూడు (168 KB) Engineering_Asst (690 KB) Mahila_Police (1 MB) Panchayat_Secretary_Grage_IV_-_Digital_Asst (3 MB) Village_Surveyor (407 KB) Ward_Sanitation (689 KB)