ముగించు

గ్రామ/ వార్డ్ సచివలయం రిక్రూట్మెంట్ -2019

గ్రామ/ వార్డ్ సచివలయం రిక్రూట్మెంట్ -2019
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గ్రామ/ వార్డ్ సచివలయం రిక్రూట్మెంట్ -2019
తేదిల వారిగా పరీక్షా కేంద్రాల వివరాలు 
27/08/2019 10/09/2019 చూడు (53 KB) 01_09_2019_FN (350 KB) 01_09_2019_AN (134 KB) 03_09_2019 (38 KB) 04_09_2019 (21 KB) 06_09_2019 (8 KB) 07_09_2019 (23 KB) 08_09_2019 (55 KB)