ముగించు

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు మోడల్ ప్రవర్తనా నియమావళికి కంట్రోల్ రూమ్

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు మోడల్ ప్రవర్తనా నియమావళికి కంట్రోల్ రూమ్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు మోడల్ ప్రవర్తనా నియమావళికి కంట్రోల్ రూమ్ 29/01/2021 28/02/2021 చూడు (146 KB)