ముగించు

గెజిట్ నెం. 9-1 – సూచిక నెం. సి/150/2017, తేది: 19.03.2019 –కొమ్మద్ది గ్రామము వీరపునాయునిపల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

గెజిట్ నెం. 9-1 – సూచిక నెం. సి/150/2017, తేది: 19.03.2019 –కొమ్మద్ది గ్రామము వీరపునాయునిపల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం. 9-1 – సూచిక నెం. సి/150/2017, తేది: 19.03.2019 –కొమ్మద్ది గ్రామము వీరపునాయునిపల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ –జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-3 – కొమ్మద్ది గ్రామము వీరపునాయునిపల్లి మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా సర్వారాయ సాగర్ ఎడమ ప్రధాన కాలువ నుండి కె .ఎం 0. 000 నుండి కె .ఎం . 2. 050 ( టి . యి ) 2 ఎల్ యొక్క 2 ఎల్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ త్రవ్వుట కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్ 23.03. 2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12 నెలల (23.03. 2019 నుండి 23.03. 2020 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

23/03/2019 31/12/2027 చూడు (2 MB)