ముగించు

గెజిట్ నెం. 73 – సూచిక నెం. సి/77/2018, తేది: 07.10.2019 – బుక్కపట్నం, పి.అనంతపురం గ్రామములు, కొండాపురం మండలం మరియు డి.బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామము, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

గెజిట్ నెం. 73 – సూచిక నెం. సి/77/2018, తేది: 07.10.2019 – బుక్కపట్నం, పి.అనంతపురం గ్రామములు, కొండాపురం మండలం మరియు డి.బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామము, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం. 73 – సూచిక నెం. సి/77/2018, తేది: 07.10.2019 – బుక్కపట్నం, పి.అనంతపురం గ్రామములు, కొండాపురం మండలం మరియు డి.బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామము, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ –జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-3 – బుక్కపట్నం, పి.అనంతపురం గ్రామములు, కొండాపురం మండలం మరియు డి.బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామము, ముద్దనూరు  మండలంలో గండికోట    రిజర్వాయర్ క్రింద మునక కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన మరియు డిక్లరేషన్ 08.10.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12 నెలల (08.10.2019 నుండి 08.10.2020 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

 

07/10/2019 31/12/2027 చూడు (2 MB)