ముగించు

గెజిట్ నెం.54, తేది: 04.11.2019 – రాజోలి గ్రామము(రీచ్-II) ,చాగలమర్రి మండలం ,కర్నూల్ జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

గెజిట్ నెం.54, తేది: 04.11.2019 – రాజోలి గ్రామము(రీచ్-II) ,చాగలమర్రి మండలం ,కర్నూల్ జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.54, తేది: 04.11.2019 – రాజోలి గ్రామము(రీచ్-II) ,చాగలమర్రి మండలం ,కర్నూల్ జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

రాజోలి జలాశయం నిర్మాణము కొరకు తెలుగు గంగ ప్రాజెక్ట్ ప్రజా ప్రయోజనమునకై  నిర్మాణము కొరకు 69.42 ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11 (1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికీ ఇందు మూలముగా నోటీసు ఇవ్వడమైనది.

04/11/2019 31/12/2027 చూడు (239 KB)