ముగించు

గెజిట్ నెం.50, తేది: 04.11.2019 – యు.రాజుపాలెం గ్రామము- వీరపునాయునిపల్లి మండలం – డిక్లరేషన్ .

గెజిట్ నెం.50, తేది: 04.11.2019 – యు.రాజుపాలెం గ్రామము- వీరపునాయునిపల్లి మండలం – డిక్లరేషన్ .
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.50, తేది: 04.11.2019 – యు.రాజుపాలెం గ్రామము- వీరపునాయునిపల్లి మండలం – డిక్లరేషన్ .

ఇందువలన పై చట్టములోని సెక్షన్ 19 (1) ప్రకారము సంక్రమించిన అధికారులను అనుసరించి ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఈ క్రింది షెడ్యూల్ లో నిర్దిష్టపరచిన భూములను కడప జిల్లా  వీరపునాయుని పల్లె మండలము,  యు. రాజుపాలెం    గ్రామములో  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  ఫేజ్-2, ప్యాకేజ్-2 లో గల   అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి ప్రధాన కాలువ క్రింద 66.550 నుండి కి.లో 68.300 కి.లో వరకు త్రవ్వకమునకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం 31.54 ఎకరముల భూమి పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు బి.యం.యస్ లో డిపాజిటు చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

04/11/2019 31/12/2027 చూడు (346 KB)