ముగించు

గెజిట్ నెం.107, తేది: 29.09.2020 – తిరుమలాపురం గ్రామము, తాడిమర్రి మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం- సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

గెజిట్ నెం.107, తేది: 29.09.2020 – తిరుమలాపురం గ్రామము, తాడిమర్రి మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం- సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.107, తేది: 29.09.2020 – తిరుమలాపురం గ్రామము, తాడిమర్రి మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం- సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

భూసేకరణ – అనంతపురము జిల్లా, తాడిమర్రి మండలం, తిరుమలాపురం  గ్రామము సర్వే నెం. 624-2, 629-1B, 629-2A మొ.నవి. నందు 65 కట్టడములు – ప్రజా ప్రయోజనార్థం అనగా చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయరు మునక ప్రాంతము కోసం 6/12 వ నియమము ననుసరించి  ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

29/09/2020 31/12/2027 చూడు (585 KB)