ముగించు

గెజిటీ నెం .1478, తేదీ 23.04.2021 పి.ఎన్ (ఫారం-సి)

గెజిటీ నెం .1478, తేదీ 23.04.2021 పి.ఎన్ (ఫారం-సి)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిటీ నెం .1478, తేదీ 23.04.2021 పి.ఎన్ (ఫారం-సి) 16/06/2021 31/12/2027 చూడు (942 KB) Sambepalli and Chinnamandem(M)-Chinnamandem Routhukunta and Devapatha-PN approved (8 MB)