ముగించు

గాలివీడు, మండలం – గాలివీడు & అరవీడు గ్రామాలు – నిమ్మనపల్లి-వాయల్పాడు, గుర్రంకొండ, గాలివీడు రోడ్డును కి.మీ.25.800 నుండి కి.మీ.31.700 వరకు విస్తరించడం మరియు పటిష్టం చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన భూముల సేకరణ – తుది ఆర్ అండ్ ఆర్ స్కీమ్ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం – ప్రకటన ఆమోదం

గాలివీడు, మండలం – గాలివీడు & అరవీడు గ్రామాలు – నిమ్మనపల్లి-వాయల్పాడు, గుర్రంకొండ, గాలివీడు రోడ్డును కి.మీ.25.800 నుండి కి.మీ.31.700 వరకు విస్తరించడం మరియు పటిష్టం చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన భూముల సేకరణ – తుది ఆర్ అండ్ ఆర్ స్కీమ్ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం – ప్రకటన ఆమోదం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గాలివీడు, మండలం – గాలివీడు & అరవీడు గ్రామాలు – నిమ్మనపల్లి-వాయల్పాడు, గుర్రంకొండ, గాలివీడు రోడ్డును కి.మీ.25.800 నుండి కి.మీ.31.700 వరకు విస్తరించడం మరియు పటిష్టం చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన భూముల సేకరణ – తుది ఆర్ అండ్ ఆర్ స్కీమ్ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం – ప్రకటన ఆమోదం 30/12/2021 30/12/2028 చూడు (2 MB)