ముగించు

గాండికోట ఉత్సవాలు 2020 – టెండర్ నోటీసు

గాండికోట ఉత్సవాలు 2020 – టెండర్ నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గాండికోట ఉత్సవాలు 2020 – టెండర్ నోటీసు

క్రింది మూడు కార్యకలాపాలకు టెండర్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి:

1. ప్రధాన డయాస్ మరియు సంబంధిత కార్యకలాపాల నిర్మాణం

2. శోభా యాత్రలు నిర్వహించే పని

3. అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ఏర్పాటు మరియు ఆపరేషన్ యొక్క పని

02/01/2020 06/01/2020 చూడు (222 KB) Events Management_Main Dais (405 KB) Shobha Yatra (384 KB) Adventure Sports (385 KB)