ముగించు

క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ మరియు సైకియాట్రిక్ సోషల్ వర్కర్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా

క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ మరియు సైకియాట్రిక్ సోషల్ వర్కర్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ మరియు సైకియాట్రిక్ సోషల్ వర్కర్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా 26/08/2019 30/09/2019 చూడు (480 KB) DMHO – FINAL MERIT LIST (875 KB)