ముగించు

కోవిడ్ -19 హాస్పిటల్లో తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం రిక్రూట్మెంట్

కోవిడ్ -19 హాస్పిటల్లో తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం రిక్రూట్మెంట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కోవిడ్ -19 హాస్పిటల్లో తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం రిక్రూట్మెంట్ 01/08/2020 07/08/2020 చూడు (110 KB) APPLICATION FOR RECRUITMENT (126 KB) Walk in interview (1 MB)