ముగించు

కడప ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌లోని ఆల్కహాల్ & డ్రగ్ డెడ్డిక్షన్ సెంటర్‌లో పనిచేయడానికి డాక్టర్ / సైకియాట్రిస్ట్ పోస్టుల కోసం తుది మెరిట్ జాబితా

కడప ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌లోని ఆల్కహాల్ & డ్రగ్ డెడ్డిక్షన్ సెంటర్‌లో పనిచేయడానికి డాక్టర్ / సైకియాట్రిస్ట్ పోస్టుల కోసం తుది మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కడప ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌లోని ఆల్కహాల్ & డ్రగ్ డెడ్డిక్షన్ సెంటర్‌లో పనిచేయడానికి డాక్టర్ / సైకియాట్రిస్ట్ పోస్టుల కోసం తుది మెరిట్ జాబితా 02/06/2020 30/06/2020 చూడు (156 KB)