ముగించు

కడపలోని DM&HO నియంత్రణలో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II పోస్టు కోసం ఎంపిక జాబితా

కడపలోని DM&HO నియంత్రణలో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II పోస్టు కోసం ఎంపిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కడపలోని DM&HO నియంత్రణలో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II పోస్టు కోసం ఎంపిక జాబితా 25/09/2020 30/09/2020 చూడు (242 KB)