ముగించు

కడపలోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌కు రెండేళ్ల కాలానికి ఆహారం సరఫరా చేయడానికి టెండర్ నోటీసు

కడపలోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌కు రెండేళ్ల కాలానికి ఆహారం సరఫరా చేయడానికి టెండర్ నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కడపలోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌కు రెండేళ్ల కాలానికి ఆహారం సరఫరా చేయడానికి టెండర్ నోటీసు 28/04/2020 15/05/2020 చూడు (883 KB)