ముగించు

ఏరియా హాస్పిటల్, ఎ. పి. వి. వి. పి, పులివెందుల, వైయస్ఆర్ జిల్లాకు డి. సి. హెచ్ఎస్, ఎ. పి. వి. వి. పి, కడప నియంత్రణలో అదనపు పోస్టుల నియామకం

ఏరియా హాస్పిటల్, ఎ. పి. వి. వి. పి, పులివెందుల, వైయస్ఆర్ జిల్లాకు డి. సి. హెచ్ఎస్, ఎ. పి. వి. వి. పి, కడప నియంత్రణలో అదనపు పోస్టుల నియామకం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఏరియా హాస్పిటల్, ఎ. పి. వి. వి. పి, పులివెందుల, వైయస్ఆర్ జిల్లాకు డి. సి. హెచ్ఎస్, ఎ. పి. వి. వి. పి, కడప నియంత్రణలో అదనపు పోస్టుల నియామకం 26/06/2021 30/06/2021 చూడు (858 KB)