ముగించు

ఎల్ఆర్ పల్లి యొక్క ఆర్డిఓ నోటిఫికేషన్

ఎల్ఆర్ పల్లి యొక్క ఆర్డిఓ నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఎల్ఆర్ పల్లి యొక్క ఆర్డిఓ నోటిఫికేషన్ 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (895 KB) RDOKDP-VI approved copy Lakkireddypalli_Compressed (1) (895 KB) RDOKDP-Gazette Form – C (L.R.Palli) (286 KB)