ముగించు

సంక్రాంతి

సంక్రాంతి
  • Celebrated on/during: January
  • Significance:

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అతిపెద్ద పంట పండుగ, ఇది వార్స్శికంతవులు చక్రంతో ముడిపడి ఉంటుంది. జనవరిలో పంట కాలం ముగిసిన సందర్భంగా సంక్రాంతి జరుపుకుంటారు. అతిపెద్ద పంట పండుగ అయిన సంక్రాంతి మూడు రోజులలో జరుపుకుంటారు. ప్రతి రోజు వేర్వేరు ఉత్సవాల ద్వారా గుర్తించబడుతుంది. ఈ పండుగను ‘పొంగల్’ పేరుతో జరుపుకుంటారు