ముగించు

వార్షిక నివేదిక

డాక్యుమెంట్ వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

వార్షిక నివేదిక
హక్కు తేది View / Download
గణాంక చేతి పుస్తకం 16/04/2017 చూడు (16 KB)
వార్షిక కార్యాచరణ ప్రణాళిక 2013-14, 2014-15 – వ్యవసాయ శాఖ 21/10/2017 చూడు (2 MB)