ముగించు

ఇమెయిల్ : adalrpalli[at]gmail[dot]com
హోదా : సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు, లక్కీ రెడ్డి పల్లె
మొబైల్ నం : 8886613433