ముగించు

ఇమెయిల్ : jdakadapa99[at]gmail[dot]com
హోదా : వ్యవసాయ అధికారి(టెక్నికల్ - ౩), O/o, సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకులు, కడప
మొబైల్ నం : 8886613428