ముగించు

వ్యవసాయ శాఖ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

వ్యవసాయ శాఖ
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం ల్యాండ్ లైన్ నం ఫ్యాక్స్ సంఖ్య చిరునామా
వ్యవసాయ అధికారి(టెక్నికల్ - 2), O/o, సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకులు, కడప jdakadapa99[at]gmail[dot]com 8886613427
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు, మైదుకూరు adamydkr[at]gmail[dot]com 8886613435
వ్యవసాయ ఉపసంచాలకులు (ఎఫ్ టి సి) ddakadapa[at]gmail[dot]com 8886613442
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు (ఎం యెస్ టి ఎల్) adamstlysr[at]gmail[dot]com 8886613455
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు(యెస్ టి ఎల్) adastlysr[at]gmail[dot]com 8886613454
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు, బద్వేల్ adascbadvel[at]gmail[dot]com 8886613453
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు, లక్కీ రెడ్డి పల్లె adasclrpalli[at]gmail[dot]com 8886613452
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు, రాయచోటి adascrct[at]gmail[dot]com 8886613451
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు, కడప adasckadapa[at]gmail[dot]com 8886613450
వ్యవసాయ ఉపసంచాలకులు, కడప ddascysr[at]gmail[dot]com 8886613448