ముగించు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గృహ నిర్మాణ సంస్థ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గృహ నిర్మాణ సంస్థ
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం ల్యాండ్ లైన్ నం ఫ్యాక్స్ సంఖ్య చిరునామా
సహాయక మేనేజరు (ఇంజనీరింగ్) 7093931157
సహాయక మేనేజరు (అకౌంట్స్) 7093931100
సహాయక మేనేజరు (పరిపాలన) 7093931097
ఐ. టి. మేనేజర్, కడప 7093930150
సహాయక ఇంజనీర్, కాశినాయన 7093931115
సహాయక ఇంజనీర్, పోరుమామిళ్ళ 7093931153
సహాయక ఇంజనీర్, బి. కోడూరు 7093931150
సహాయక ఇంజనీర్, కలసపాడు 7093931150
సహాయక ఇంజనీర్, గోపవరం 7093931151
సహాయక ఇంజనీర్, బద్వేల్ 7093931149