ముగించు

128-రాయచోటి

128-రాయచోటి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చు వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 జి. శ్రీకాంత్ రెడ్డి వై యస్ ర్ సి పి G Sreekanth Reddy-I

G Sreekanth Reddy-II

2 ఆర్. రమేష్ కుమార్ రెడ్డి టి డి పి R Ramesh Kumar Reddy
3 పి. శ్రీనివాస కుమార్ రాజు బీజేపీ P Sreenivasa Kumar Raju
4 ఎస్.అల్లాబకాష్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ S Alla Bakash
5 యస్.కే. హసన్ బాష జనసేన S K Hasan Basha
6 పి. మదన్ మోహన్ రెడ్డి బి.సి. యునైటెడ్ P Madan Mohan Reddy
7 ఆర్. మనోహర్ అన్నా వై యస్ ఆర్ R Manohar
8 వై. జంగమయ్య పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా Y Jangamaiah
9 కే. వినయ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రజాశాంతి పార్టీ