ముగించు

126-కడప

126-కడప అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చు వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 యస్.బి. అంజత్ బాషా వై యస్ ర్ సి పి S Amzath Basha
2 యన్. అమీర్ బాబు టి డి పి Aamir Baabu Navabjan
3 యస్. నజీర్ అహ్మద్‌ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ S Nazeer Ahmed
4 కె. శ్రీనివాసులు రెడ్డి బీజేపీ K Sreenivasulu Reddy
5 యస్. మహబూబ్ బాషా అన్నా వై యస్ ర్ సి పి S Mahaboob Basha
6 కె. లక్ష్మి పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా K Lakshmi
7 కె. మహమ్మద్‌ బాషా జై హింధుస్తాన్ పార్టీ K Mahammad Basha
8 యస్.  శ్రీనివాస్ జె యస్ పి S Sreenivas
9 కె. కుమార స్వామి స్వతంత్ర అభ్యర్థి K Kumara Swami
10 యస్. మహమ్మద్‌ అలి స్వతంత్ర అభ్యర్థి S Mohammad Ali
11 యన్. రవి శంకర్ రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థి N Ravi Sankar Reddy
12 ఎ. రాజగోపాల్ రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థి A Raja Gopal Reddy
13 యస్. రామచంద్రుడు స్వతంత్ర అభ్యర్థి S Rama Chandrudu
14 యస్. సుబ్రమణ్యం స్వతంత్ర అభ్యర్థి S Subramanyam
15 యస్. సలావుద్దిన్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి S Salauddin