ముగించు

సమాచార హక్కు చట్టం – 2005

రెవిన్యూ డిపార్టుమెంటు – కడప

క్రమ సంఖ్య లెవెల్ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ సమాచార ఆఫీసర్ అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AO), సి-బ్లాక్, కోత్త కల్లెక్టరేట్, వై. ఎస్. ఆర్ జిల్లా. మొబైల్ సంఖ్య :- 9849904116 డిస్ట్రిక్ట్ రెవిన్యూ అధికారి (DRO), సి-బ్లాక్, కోత్త కల్లెక్టరేట్, వై. ఎస్. ఆర్ జిల్లా.మొబైల్ సంఖ్య :- 9849904112
2. డివిజన్ సంబంధిత డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అధికారి (DAO) సంబందిత రెవిన్యూ డివిజనల్ అధికారి (RDO)
3. మండలము సంబందిత డిప్యూటీ తహసిల్దార్ సంబందిత రెవిన్యూ డివిజనల్ అధికారి (RDO)

 

ఎ.పి.ఐ.ఐ.సి. – కడప

క్రమ సంఖ్య లెవెల్ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ సమాచార ఆఫీసర్ అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా

చిరునామ: ది జోనల్ మేనేజర్,ఏపీఐఐసీ లిమిటెడ్, ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, కడప – 516004

మేనేజర్ (ఎయం) / పౌర సమాచార సహాయ అధికారి : 9989050286

డిప్యూటీ జోనల్ మేనేజర్ (ఇ) / పౌర సమాచార సహాయ అధికారి : 9951609466

జోనల్ మేనేజర్ / పౌర సమాచార అధికారి : 9948098209 ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ / అప్పిలేట్ అధికారి : 9705285666

 

వ్యవసాయ శాఖ
క్రమ సంఖ్య లెవెల్ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ సమాచార ఆఫీసర్ అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా

చిరునామ: O/o సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకులు, ఓ – బ్లాక్, కొత్త కలెక్టరేట్, కడప, వై.యెస్.ఆర్. జిల్లా

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు: 8886613421 వ్యవసాయ ఉపసంచాలకులు : 8886613422 సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకులు : 8886613420

 

జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ
క్రమ సంఖ్య లెవెల్ అధికారి హోదా మరియు చిరునామా అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ సమాచార ఆఫీసర్ అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి , డి – బ్లాక్, కొత్త కలెక్టరేట్, కడప, వై.యెస్.ఆర్. జిల్లా పర్యవేక్షకులు: 9989039216 జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి :9849904500  

 

 

 

 

అదనపు డైరెక్టర్ : 9849908579

2. డివిజన్ సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి కడప,డి – బ్లాక్, కొత్త కలెక్టరేట్, కడప, వై.యెస్.ఆర్. జిల్లా జూనియర్ సహాయకులు: 8008355141 సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి కడప:9849904501
3. డివిజన్ సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి జమ్మలమడుగు, C/o ప్రభుత్వ బిసి  కళాశాల బాలుర వసతి గృహం, జమ్మలమడుగు సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి జమ్మలమడుగు  :9849904502
4. డివిజన్ సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి రాజంపేట, C/o ప్రభుత్వ బి.సి   బాలుర వసతి గృహం, రాజంపేట సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి రాజంపేట :9849904503
5. డివిజన్ సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి పులివెందుల, C/o ప్రభుత్వ బి.సి   బాలుర కళాశాలవసతి గృహం, పులివెందుల సహాయ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి పులివెందుల :9717483691

 

మత్స్య శాఖ – వై.ఎస్.ఆర్ జిల్లా, కడప

క్రమ సంఖ్య లెవెల్ సహాయ పౌర సమాచార అధికారి పౌర సమాచార అధికారి అప్పిలేట్ అధికారి
1. జిల్లా

చిరునామ: ఉప మత్య్స సంచాలకుల వారి కార్యాలయము, దేవుని కడప రోడ్డు (డి.సి.రోడ్డు), కడప, వై. ఎస్. ఆర్ జిల్లా – 516004

సీనియర్ సహాయకులు – I,

మొబైల్ సంఖ్య :- 9494047236

ఉప మత్య్స సంచాలకులు,

కడప

మొబైల్ సంఖ్య :- 9440814746

కమీషనరు, మత్య్స శాఖ,

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము,

బందర్ రోడ్డు, పోరంకి (పోస్టు),

విజయవాడ – 521137

మొబైల్ సంఖ్య :- 9440814701

 

జిల్లా పంచాయతీ అధికారి వారి కార్యాలయము, వై.ఎస్.ఆర్.జిల్లా, కడప.
క్రమ సంఖ్య లెవెల్ సహాయ పౌరసమాచార అధికారి పౌరసమాచార అధికారి అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా స్థాయి

 

సంబంధిత సీనియర్ సహాయకులు

జిల్లా పంచాయతీ అధికారి వారి కార్యాలయము, వై.ఎస్.ఆర్.జిల్లా, కడప.

పరిపాలనాధికారి,

జిల్లా పంచాయతీ అధికారి వారి కార్యాలయము, వై.ఎస్.ఆర్.జిల్లా, కడప. 9849462290

జిల్లా పంచాయతీ అధికారి,

వై.ఎస్.ఆర్.జిల్లా, కడప

9908287115

2. డివిజనల్ స్థాయి సంబంధిత సీనియర్ సహాయకులు

సంబంధిత డివిజనల్ పంచాయతీ అధికారి వారి కార్యాలయము

సంబంధిత  సూపరింటెండెంట్

సంబంధిత డివిజనల్ పంచాయతీ అధికారి వారి కార్యాలయము

సంబంధిత డివిజనల్ పంచాయతీ అధికారి
3. మండల స్థాయి సంబంధిత పంచాయతీ కార్యదర్శి

సంబంధిత గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయము

సంబంధిత విస్తరనాధికారి (పి.ఆర్.&ఆర్.డి.),

సంబంధిత మండల పరిషత్

సంబంధిత మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి

సంబంధిత మండల పరిషత్

 

 

జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం
క్రమ సంఖ్య లెవెల్  

సహాయ పౌరసమాచార అధికారి

 

పౌరసమాచార అధికారి అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా స్థాయి

 

 

సహాయ సంచాలకులు,

జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం,  కడప.

7997952421

ఉప సంచాలకులు,

జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం, కడప.

 

సంయుక్త సంచాలకులు,

జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం, కడప

9640909829

 

ప్రజారోగ్య మరియు పురపాలక సాంకేతిక శాఖ
క్రమ సంఖ్య లెవెల్  

సహాయ పౌరసమాచార అధికారి

 

పౌరసమాచార అధికారి అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా స్థాయి

 

 

ఆకృత రచయిత అధికారి  –

మొబైల్: 9848820013

పర్యవేక్షణా అధికారి-

మొబైల్: 9985887879

గణాంక శాఖా అధికారి –

మొబైల్: 7386301708

 

కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి –

మొబైల్: 7013199224

 

భూగర్భ జల మరియు జల గణన 
క్రమ సంఖ్య లెవెల్  

సహాయ పౌరసమాచార అధికారి

 

పౌరసమాచార అధికారి అపిలేట్ అథారిటీ
1.  

జిల్లా స్థాయి

 

 

పర్యవేక్షకులు

మొబైల్: 8639772152

 

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (హె.జి)

మొబైల్: 8333991245

 

ఉప సంచాలకులు  –

మొబైల్: 8333991244

 

సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ

క్రమ సంఖ్య లెవెల్ సహాయ పౌరసమాచార అధికారి పౌరసమాచార అధికారి అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా పర్యవేక్షకులు,  కడప

సెల్ : 9492868250

జిల్లా సాంఘిక సంక్ల్షేమ శాఖ అధికారి, కడప

సెల్: 9985430562

 

ఉపసంచాలకులు

సెల్: 9849903633

 

ఎన్ టి ఆర్ తెలుగు గంగ ప్రాజెక్ట్ సర్కిల్

క్రమ సంఖ. లెవెల్ సహాయ పౌరసమాచార అధికారి పౌరసమాచార అధికారి అపిలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా పర్యవేక్షకులు,

ఎన్ టి ఆర్  టి జి పీ సర్కిల్  ,

కడప .

సెల్ :9989388291

 

ఉప కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ ,

ఎన్ టి ఆర్  టి జి పీ సర్కిల్  ,

కడప .

సెల్ :9440903363

 

ఉప పర్యవేక్షిక ఇంజనీర్ ,

ఎన్ టి ఆర్  టి జి పీ సర్కిల్  ,

కడప .

సెల్:8332062449