ముగించు

పత్రాలు

Filter Form category wise

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది వివరాలు చిరునామా View / Download
భూమి కొనుగోలు – గజెట్ భూమి కొనుగోలు - గజెట్ వివరాలు   భూమి కొనుగోలు - గజెట్
భూ సేకరణ – నోటిఫికేషన్లు భూ సేకరణ - నోటిఫికేషన్లు   Land Notifications