ముగించు

శాసన మండలి సభ్యులు

క్రమ సంఖ్య శాసన మండలి సభ్యుడు ఈమెయిలు మొబైల్ సంఖ్య
1 శ్రీ. డి సి గోవింద రెడ్డి dcgreddy[at]gmail.com 9849046531
2 శ్రీ కట్టి నరసింహ రెడ్డి kattistu[at]gmail.com 9440585031
3 శ్రీ ఎం రవీంద్ర నాథ్ రెడ్డి అలియాస్ బి.టెక్ రవి btechravi45678[at]gmail.com 9908245678
4 శ్రీ వి గోపాల్ రెడ్డి
5 శ్రీ పి రామ సుబ్బా రెడ్డి 9440605678