ముగించు

పాక ఆనందం

Masala Dosa
పాక ఆనందం
Type:   అల్పాహారాలు

కడపా దక్షిణ భారత ఆహారంతో సమానమైన మసాలా మరియు పాక ఆహారానికి ప్రసిద్ది చెందింది. కడప పౌరులకు అత్యంత ఇష్టమైన వస్తువులలో కరం దోస ఒకటి. ప్రజలు…