ముగించు

ఏం.రామ్ మోహన్

Special Collector

స్పెషల్ కలెక్టర్ (జి.యెన్.ఎస్.ఎస్) కార్యాలయము, కలెక్టరేట్, కడప

ఇమెయిల్ : splcollector[dot]kdp[at]gmail[dot]com
హోదా : స్పెషల్ కలెక్టర్ (జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్.)
ఫోన్ : 9494390993