ముగించు

ఎం పి పి స్ తాళ్ళ ప్రొద్దుట్టూర్ బి సి

తాళ్ళ ప్రొద్దుట్టూర్ విలేజ్, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9441036093-9400232227
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474