ముగించు

యంపి పి ఎస్,చిన్న వెంతుర్ల

చిన్న వెంటుర్ల గ్రామం, మైలవరం మండల్, కడప డిస్ట్రి,


ఫోన్ : 9441566297-9441278831
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516437